Sunday, June 28, 2009

NPS Executive: Archive

From Nepal Physical Society  Archive
Executive Committee 2066/68(2009-11)


President
Prof.Dr.Shekhar Gurung
grgshekha[at]yahoo.com

I.P.President
Mr.Ramesh Shakya
rameshshakya[ at ]hotmail.com

Vice-President  
Prof.Dr.Nanda Bdr Maharjan
n_b_maharjan{at]yahoo.com.hk

Secretary       
Dr.Tika Katuwal          
katuwal_tika[at }hotmail. com

J.Secretary     
Mr.Deependra Parajuli    
deepenparaj a]t yahoo.com

Treasurer       
Dr.Sanju Shrestha        
sanju12np at yahoo.com

Editor          
Dr.Binil Aryal           
binil.aryal{ at} uibk.ac.at


Members        
Mr.Gopi Chandra Kafle   
gopikafle  at hotmail.com

                  
Mr.Jagannath Devkota    
jd.phys [at ] gmail.com

                 
Mr.Nava Raj Subedi      
nrscluster[at]yahoo.com

                
Mr.Ram Babu Ray         

*****************
Executive Committee 2062/64(2005-07)President:
Mr. Ramesh Shakya

Immediate Past-president
Prof. Dr. Shesh Kanta Aryal

Vice-President:
Dr. Jeevan Jyoti Nakarmi

Secretary:
Dr. Pradeep Bhattarai

Joint-Secretary:
Mr. Niraj Man Shrestha

Treasurer:
Dr. Sanju Shrestha

Editor:
Dr. Narayan Prasad Adhikari

Members:
Mr. Nabin Paudel
Mr. Rajendra Prasad Koirala
Mr. Krishna Bahadur Rai
Mr. Dipendra Parajuli
*****************
Executive Committee 2064/66(2007-09)

President
Prof. Dr. Shesh Kanta Aryal

Immediate Past-president
Prof. Dr. Shekhar Gurung


Vice-President
Mrs. Shyama Regmi (Adhikari)

Secretary
Dr. Bhadra Prasad Pokharel

Joint-Secretary
Mr. Hom Bahadur Baniya

Treasurer
Mrs. Usha Joshi

Editor
Dr. Raju Khanal

Members
Mr. Amba Datta Pant
Mr. Niraj Man Shrestha
Mr. Nurapati Pantha
Mr. Nabin Kumar Malakar

Editorial Board Members
Mr. Hari Shankar Mallik
Ms. Pramila Shakya
*****************

 Executive Committee 2060/62

President
Prof. Dr. Shekhar Gurung

Immediate Past-president
Prof. Dr. Devendra Raj Mishra

Vice-President
Mr. Ramesh Shakya

Secretary
Dr. Balkrishna Sapkota

Joint-Secretary
Mr. Rudra Aryal

Treasurer
Mrs. Usha Joshi

Editor
Dr. Bhadra Prasad Pokharel

Members
Mr. Rajendra Prasad Dahal
Mr. Hom Bahadur Baniya
Mr. Ganapati Nath Jha
Dr. Dilli Prasad Banjade

Editorial Board Members
Dr. Ram Prasad Regmi
Mr. Yadav pandit 

Source: nps.org.np